วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม (ไอคำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

mungmee