วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (จิตอาสาพัฒนา) ณ ทะเลบัวแดงท่าเรือดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลาคม จังหวัดอุดรธานี

mungmee