กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ อบต.สีขาว ปลอดยาเสพติดบูรณาการร่วม สถานีตำรวจภูธรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องการบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 3,11 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม.11 บ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (จิตอาสาพัฒนา) ณ ทะเลบัวแดงท่าเรือดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม (ไอคำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »