กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องการบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 3,11 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม.11 บ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (จิตอาสาพัฒนา) ณ ทะเลบัวแดงท่าเรือดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม (ไอคำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องการบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 5,6,12 ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ทอง ม.5 บ้านโพนทอง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 8,13,14 ณ ศาลาประชาคม ม.13 บ้านอุ่มจาน ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ »